Copyright © 2011 All rights reserved. Designed by Web For You. Lede in Christus Kerk Middelburg Gemeente Ou Paaie Departement Saal, Usutustraat, Middelburg Posbus 3769, Middelburg, Mpumalanga, 1050 Tel: 013 244 2880 | 079 525 6136

Dinsdag:

Woensdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrydag:

Sondag

Sondag

Sondag:

Sondag:

18:00

10:00

19:00

19:00

19:00

07:45

09:15

10:00

18:00

Dissipelskap

Sustersbiduur

Geementebiduur

Orkesoefening

Jeugdiens

ISOM Bybelskool

Kinderkerk

Oggenddiens

Evangeliediens

Bankbesonderhede:

Lede in Christus Middel-    burg

ABSA Bank

Takkode: 334-350

Tjek Rek: 104 017 5039

Tuis

Dit is vir ons ‘n groot plesier om u hier by ons te verwelkom. Ons vertrou dat u dit geestelik verrykend en insperend gaan ervaar en dat u die liefde van Christus saam met ons sal evaar.


Ons gemeente se hoof doelstelling


Om mense te lei om ‘n lidmaat van Jesus se familie te wees , hulle te ontwikkel tot geestelike volwassenheid, en hulle toe terus vir hulle bediening in die kerk, en die sendingsveld wêrelwyd. Alles tot veheerliking van God se naam.


Our Congregations main objective


To lead people to become a member of Jesus’ Family, to develop them to spiritual maturity and equiping them for their ministry in the church en the mission field worldwide. All for the glory of Gods name.


Ons Kerk se hoof doelstelling is:


Die transformasie van elke lidmaat, gemeenskap en al die nasies tot ware dissipels van Jesus Christus, deur; Liefde Opleiding, deelname, lojaliteit, Gemeenskapsbetrokkenheid


Our churhes main Objective


The transformation of every member, community and all the nations to be true disciples of Jesus Christ Through: Love , Training, Participation, loyalty, comunity involvement.

Lede in Christus Middelburg Orkes in aksie

Laaste opgedateer:

16 Mei 2013